INFO

IHARCH s.r.o., Rytířská 13, Praha 1, 110 00

E: ih@iharch.cz T:+420 - 605 975 255

Motto: "Architektura je spojením technologie a představivosti".

V současné době pracujeme na řadě projektů od drobných residenčních interiérů a designových objektů po obytné a veřejné budovy s elementem městského urbanismu.

Máme rádi přímočaré, trochu hravé a zároveň elegantní stavby, které svou funkčností a pohodlností podporují účel, pro který byly vytvořeny.

Baví nás využití nových technologií a materiálů, práce s přírodními materiály (kámen, dřevo sklo, kov), a kombinace obojího.

Rádi se pohybujeme na tenké hranici, kde se potkává staré a nové.

Zabýváme se rovněž současným stavěním v kontextu českého venkova a hledáním nového výrazu české vesnické architektury. 

IRENA HRABINCOVÁ, Dipl. Arch.

nar. v Praze

Studovala architekturu na VŠUP v Praze, Oxford Brookes University a Westminster University School of Architecture v Londýně, kde také složila zkoušky do Britské komory architektů (ARB UK, 2006).

Mezi lety 1995 a 2005 pracovala v řadě mezinárodních architektonických kanceláří (JESTICO+WHILES v Praze, JAKOB+MACFARLANE v Paříži, aj). V letech 2005-2009 vedla v londýnském ateliéru Evy Jiřičné (Eva Jiricna Architects Ltd.) řadu projektů, zejména rekonstrukcí historických budov, muzejních expozic (V&A Museum) a obytných interiérů. Na konci roku 2009 se vrátila do ČR, kde založila architektonické studio IHARCH.

(foto: Jiří Hroník)

Spolupráce:

statika - RECOC s.r.o. www.recoc.cz

vodohospodářské stavby a environmentální design - ing. Jaroslav Kršňák, ing. Martin Meheš - JAMI s.r.o. www.jamiprojekt.cz

IHARCH s.r.o., Rytířská 13, Praha 1, 110 00  

E: ih@iharch.cz T:+420 - 605 975 255

Motto: "Architecture is where technology meets imagination"

At present, we are working on a number of projects ranging from small interventions in residential interiors, to housing and mixed-use developments.

We like straightforward, somewhat playful and, at the same time, elegant buildings, which offer their inhabitants and users functionality and comfort, supporting the uses for which they were created.

We enjoy using new technologies and materials, working with natural materials (stone, wood, glass, metal), and combining both. 

We like to tread the thin line where the old and the new meet.  

We are also interested in building in the context of the Czech countryside and looking for a new expression of contemporary Czech village architecture.

IRENA HRABINCOVÁ, Dipl. Arch.

born in Prague

Studied architecture at the Academy of Applied Arts, Architecture and Design in Prague; later also at Oxford Brookes University (Diploma in Architecture and Cultural Studies, Dist.) and Westminster University School of Architecture (Diploma in Architecture, Dist.) where she also qualified as an architect (Certificate of Professional Practice in Architecture, 2006).

Between 1995 and 2005, she worked for a number of international architectural practices  (JESTICO+WHILES Prague, JAKOB+MACFARLANE Paris, to name a few). From 2005 until the end of 2009, she was project architect at Eva Jiricna Architects Ltd in London, working mainly on residential, refurbishment, and museum projects. In December 2009, she returned to the Czech Republic and started IHARCH architecture + design studio. 

(photograph: Jiří Hroník)

Other: 

Structural Design - RECOC s.r.o. www.recoc.cz

Water Engineering and Environmental Design - ing. Jaroslav Kršňák, ing. Martin Meheš - JAMI s.r.o. www.jamiprojekt.cz