_201116_skanzen_EXTflat.jpg

Vstupní budova pro Muzeum lidových staveb v Kouřimi /
 

V letech 2019 a 2020 došlo k přeprojektování vstupní budovy do muzea lidových staveb v Kouřimi, na základě požadavků investora. Stavba nyní bojuje o stavbební povolení

Hlavní hmota vstupní budovy je pojata jako „moderní stodola“. Je zčásti zasazena do svahu podél přístupové cesty. Její objem a proporce vycházejí z tradičních hospodářských budov lidové architektury. Vstupní budova tak představuje jakousi moderní „stodolu“, jejíž umístění stranou od hlavního areálu respektuje tradiční umísťování hospodářských budov v prostoru českého venkova a zároveň, vzhledem k vizuálnímu oddělení od historických exponátů skanzenu, umožňuje umístění moderního zázemí, které současný provoz muzea vyžaduje, aniž by byl narušen historický charakter areálu.

Objekt je řešen jako kompaktní hmota moderní stodoly.  Fasádu objektu tvoří z obou štítů dřevěný obklad.  Z východní strany je fasáda zčásti zapuštěna do okolního terénu, Povrch nadzemní části tvoří keramická cihla.   K východní fasádě přiléhá přístřešek pro popelnice, krytý tahokovem a tepelné čerpadlo. Západní fasáda je prosklená a otvírá tak interiér směrem ven do dvora a na cestu vedoucí dál do skanzenu. Střecha objektu je došková.

 

projekční tým: Irena Hrabincová Dipl. Arch., Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ksenia Liutenko Plasová, Markéta Jakešová

statické řešení: RECOC - ing. Zbyněk Pechan