iharch_holland_park_10.jpg

rekonstrukce historického domu v centru Londýna /
refurbishment of a Grade II listed historical building in Central London

jako vedoucí projektu pro EVA JIRICNA ARCHITECTS Ltd., Londýn 2006-2008

Kompletní rekonstrukce a přestavba památkově chráněného čtyřpodlažního domu z roku 1825, nacházejícího se v centru Londýna. Projekt zahrnoval reorganizaci prostoru původní přístavby z 19. století včetně nové skleněné střechy a požárně odolných skleněných podlah, vytvoření nové přístavby ve vstupní části budovy a skleněné zimní zahrady v jejím zadním traktu. Snížený suterén byl se stávajícím přízemím propojen novým skleněným schodištěm a dům v celém rozsahu vybaven novými interiéry. Také byl vytvořen nový návrh obou zahradních traktů. 

as a project architect for EVA JIRICNA ARCHITECTS Ltd., London 2006-2008

Complete refurbishment and reconstruction of a listed residential building from 1825, located in central London. Th eproject included reorganisation of the space of the original extension from 19th century including new clear glass roof and fire-rated structural glass floors, new extension at the entrance to the building and a glaze conservatory facing the rear garden. The lowered basement has been connected to the existing ground floor via a new glass staircase and the house furnished with new interiors throughout. Both the front and rear gardens have been completely redesigned.