hradenin_uvod.jpg

Obnova areálu gotické tvrzi v Hradeníně /
Reconstruction of a gothic tower and its surroundings in Hradenin

Autoři projektu: Mgr. V. Rišlink, Irena Hrabincová, Dipl.Arch.

Projekt je komplexní obnovou areálu gotické tvrzi a bývalého panského sídla v obci Hradenín (Plaňany, Střední Čechy). Jedná se unikátní doklad typologie sídla drobné šlechty z období vrcholného a pozdního středověku.

Je navržena prezentace jedinečné stavby hlavní věže (14.stol.) pro širokou veřejnost (kopie historického krovu a zastřešení, zpřístupnění věži, historický interiér v patře), dostavba chybějících střech přilehlých bašt (tyto budou sloužit jako galerie k prezentaci historie sídla) a využití objektu bývalého kravína jako vnější schránky novostavby hlavního depozitáře Regionálního muzea v Kolíně. Vstup do areálu uzavírá novostavba pokladny umístěná u paty renesančního vstupního mostu, řešená jako moderní hrázděná stavba na kamenné podezdívce, navazující na dochovaný náběh klenby gotické věže, která stála v tomto místě. V přízemí věže se nachází pokladna, v hrázděném patře pak zázemí správce areálu.

Zahrada celého areálu, umístěná v místě bývalého barokního šlechtického paláce,  je pojednána jako geometrická dekorativní "kuchyňská zahrada", využívající užitkové plodiny jako okrasné prvky, s odkazem na kuchyňské zahrady panských sídel 17. století.

 

studie - 2012

dokumentace pro ohlášení stavby (fáze 1) - 2013

Authors: Mgr. V. Rišlink, Irena Hrabincová, Dipl.Arch.

The project is a complex refurbishment and renewal of a number of buildings located in Hradenin (Planany, Central Bohemia), that form the seat of small Czech landed gentry from the 13th through to 15 th century. The site was later rebuilt to serve its later owners, great land-owners. In the 20 the century, the buildings fell to disrepair and suffered considerable damage through neglect and mismanagement by a state-owned agricultural co-operative.

The main tower from 14th century will be made accessible to the public, with presentation of its historical interior on its upper floors, undreneath a newly-built roof. A polygonal bastion and a former outbuilding will be refurbished and used as galleries. The former stalls will be used as an external envelope for a new construction of depository of the Museum. The entire ensemble will be completed by a newly built tower, located at the end of the Renaissance entrance bridge in place of former gothic entrance tower to the estate and serving as a ticket office on the ground floor and a office/accommodation for the custodian. This tower is designed as a timber frame house sitting atop the remnants of the stone vault of the former tower.

In the central space amongst the building, a new decorative "kitchen garden" delineates the location of the former Baroque palace, referencing the geometrical gardens of 17th century landed gentry.

 

Design Proposal - 2012

C. Permit Documentation (phase 1) - 2013