hrabincova_kolin.jpg

Rekonstrukce a nové křídlo hlavní budovy Regionálního muzea v Kolíně /
Reconstruction and an extension of the main building of Kolín Museum

Celková rekonstrukce stávajícího památkového objektu a pÅ™ístavba, zahrnující pÅ™íruÄ

A refurbishment of a listed historical building and a new courtyard wing, comprising archives, a multi-use space and a library.

The project is currently on-site.