kourim-vstup_01.jpg

Vstupní budova pro Muzeum lidových staveb v Kouřimi /
Entrance building for Kouřim open-air Museum

Nová vstupní budova muzea je navržena jako moderní stodola: její hmota, umístění stranou od hlavního areálu skanzenu a prominentní došková střecha navazují na tradici hospodářských stavení českého venkova. Samonosná prosklená severní fasáda naopak návštěvníkům oznamuje přítomnost zcela současného obsahu. Ten zahrnuje zázemí pro návštěvníky, obchod s kavárnou, pokladny, a mutifunkční sál, určený k pořádání společenských a vzdělávacích programů pro širokou i odbornou veřejnost. Prosklené štíty budovy odkrývají věšadlovou konstrukci krovu; ta umožňuje rozsáhlé a subtilní prosklení podélné severní fasády, a průhledy napříč celým objektem na přístupovou cestu a hlavní vstup do areálu. Částečné zapuštění objektu i navazujícího cyklistického zázemí do terénu umožňuje bezbariérové řešení veřejné i provozní části objektu, jež od sebe zároveň provozně odděluje. Samostatný vstup zaměstnanců se nachází na úrovni 2NP; je přístupný z hlavního areálu muzea a vnitřním schodištěm budovy.

stavební povolení - 2012

spolupracovali: ing. arch. Jakub Sedlák, ing. arch. Julie Plasová

statika: RECOC s.r.o.

The entrance building to the Open-Air museum of traditional village architecture in Kouřim is designed as a contemporary barn: its volume, location away from the main area of the museum, and the prominent thatched roof follow the morphology of  traditional village architecture. However, its glazed northern facade reveals the building's real contents: the museum shop and café, ticket office, and a multi-function hall to be used for social events and educational lectures. The glazed gables reveal the building's suspended timber-frame roof construction (this allows for the slender construction of the glazed northern facade), and provide longitudinal views across the building towards the main Museum entrance and onto the path leading into the main display area. The bulding has been partly recessed into the hill - this allows for barrier-free movement across all public areas and their separation from the museum staff offices, which are accessible via a separate entrance from the main museum area (barrier-free), or via an internal staircase. 

construction permit- 2012

design team: ing. arch. Jakub Sedlák, ing. arch. Julie Plasová

structural design: RECOC s.r.o.