uzice2010.jpg

Rekonstrukce a přestavba
hájovny a stodoly z 19. stol /
Refurbishment of a gamekeepers house and a stone barn from 19th century

Posázaví, 2010

v realizaci

Sázava region, 2010

on site