iharch_villa_mataro_01.jpg

Rodinný dům /
Private villa

Katalánsko  / Španělsko, studie, 2009

 

Rodinný dům, nacházející se na návrší skalnatého kopce s výhledem na Středozemní moře a skalnaté  hory Katalánského pobřeží. Hmota domu se skládá z dvou prolínajících se kvádrů zasazených do svahu kopce. Spodní, zpředu prosklené patro domu obsahuje ložnice, koupelny, pokoje hostů, tělocvičnu a saunu a je uspořádáno kolem minimalistické vnitřní zahrady s bambusem, kameny a dalšími rostlinami vytvářejícími polostín a příjemné klima v horkém katalánském létě. Prosklený přední plášť budovy nabízí průhled mezi kmeny vzrostlých borovic před domem na pobřežní město Mataró rozkládající se pod kopcem a nedaleké hory. V prostoru tohoto patra je také přímý vstup na zatravněnou venkovní terasu, nacházející se mezi domem a obydlím rodičů majitele. Větší část střechy tohoto podlaží se pak stává venkovní terasou, sloužící k stolování a odpočinku. K terase dále přiléhá terasovitě uspořádaná zahrádka s vonnými bylinami, květinami a zeleninou. Dům je usazen do terénu tak, že z příjezdové cesty je vidět pouze nízká ozeleněná střecha horního patra, osazená sébem (kvetoucí bezúdržbové nízké rostliny, původem z polopouště) a zachovává volný výhled na město pod kopcem, moře a okolní hory.

Catalunya / Spain, design proposal, 2009

 

A family house located on a rocky hill with a view of the Mediterranean and rocky mountains of the Catalan coast. The volume of the house is organised into two intersecting blocks, inserted into the slope of the mountain. The lower floor, glazed at the front of the house, contains bedrooms, bathrooms, guest bedrooms, gym and a sauna, and is organised around a minimalist internal garden with bamboo and other plants creating half-shade and a pleasant climate in the scorching heat of Catalan summer. The glazed front of the house offers a view through the trunks of the grown pine trees in front of the house of the seaside town below and the nearby mountains. From this level of the building there is also a direct access to a grassy ledge located between the building and the house of the owners’ parents. A larger part of the roof of the lower floor serves as a terrace used for dining and rest. Adjoining the terrace is a terraced garden with aromatic herbs, flowers and vegetables. The building is inserted into the sloped terrain so that from the access road one can see only the low roof of the upper floor planted with sebum (flowering maintenance-free plants, originally from semi-desert), and maintains free view of the city at the foot of the hill, the sea and surrounding mountains.