iharch_Asplund_Library_06.jpg

Dostavba Městské knihovny ve Stockholmu /
Extension to Stockholm City Library

soutěž, 2007

společně s: Yew Choong Chan, My Dat Liu (3lab)

Návrh pro přístavbu k slavné stockholmské knihovně od Erika Gunnara Asplunda je inspirován původním návrhem prostorového uspořádání (od Gunnara samotného) hmoty okolních budov do čtyř kvádrů paralelních s hlavním objektem knihovny. Návrh vytváří pěší spojnici mezi úrovní ulice a plánovanou zastávkou metra a populárním kopcem s observatoří a parkem, které se nacházají za stávající budovou knihovny. Mezi čtyřmi štíhlými bloky nové knihovny, propojenými pod úrovní terénu servisními prostory, zasedacími místnostmi, zázemím a archivy, se rozkládá krajina, která znovuvytváří původní tvar kopce, jehož část byla odstraněna v rámci stavby původní knihovny, a obsahuje odpočinkové zóny a místa k setkání, částečně osazené, částečně s dlážděnými/ tvrdými povrchy. Paleta materiálů vychází z tradiční švédské architektury: dřevo, tesané a vysoce leštěné desky tmavošedé místní žuly, které rozptylují a odrážejí světlo pronikající do budovy, a čiré sklo. V noci se budova stává zářící podívanou: světlo, prostupující ven skleněnými pásy v plášti budovy, vytváří hru stínů na hrubé struktuře kamenných žeber a na jejich druhé straně se odráží od vysoce leštěné plochy “líce”. Při průchodu kolem se tak budova, ve dne i v noci, mění před očima – hrubě tesané plochy “rubu” žeber přecházejí v tmavší vysoce leštěný povrch jejich “líce”.

competition, 2007

with Yew Choong Chan, My Dat Liu (3lab)

The design for an extension of the famous Stockholm Public Library by Erik Gunnar Asplund draws on the original masterplan (by Asplund himself) of four buildings alongside the main library buildings. It creates pedestrian access from street level and the planned underground station to the popular Observatory Hill with its park above. Between the four slender blocks of the new library, which are connected on the underground level by service spaces, meeting rooms, back-of-house areas and archives, stretches a landscape that re-creates the original slope of the hill (which had been removed for the construction of the library) and creates open air spill-out and resting areas with hard and soft landscaping. The material palette of the building draws on traditional Swedish architecture: timber, rough-hewn and polished dark-grey granite vertical plates diffusing the light as it enters the building, and clear glass. At night, the buildings become a shining spectacle: the light, shining through the glass slots in the envelope, creates a play of shadows on the rough texture of the stone fins and, on the other side, reflects off their highly polished side. Walking around, day and night, the building changes in front of the viewer’s eyes: the roughly hewn faces of the “reverse” of the fins transform into the darker, highly polished granite of the front face.