iharch_REDRED_sofa_01.jpg

pohovka REDRED /
REDRED sofa

1999

Pohovka REDRED byla navržena jako součást designu hotelové budovy v Praze. Její geometrie, složená z protínajících se souměrných křivek, vybízí k smyslnému „povalování“, spíše než k formálnímu sezení.

modeloval: Josef Žilák (Alias Wavefront)

1999

The sofa was developed as part of a design for a new hotel building in Prague. Its geometry, constructed of intersecting symmetrical curves, invites sensuous lounging rather than formal sitting.

model by: Josef Žilák (Alias Wavefront)